Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: Hiidenveden tilasta ajankohtaista tietoa automaattiseurannalla
09.06.2014

Hiidenveden tilasta ajankohtaista tietoa automaattiseurannalla

Hiidenveden tilasta ajankohtaista tietoa automaattiseurannalla
Hiidenvedellä toteutetaan uimaveden laadun seurantaa ensi kertaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoimassa Hiidenveden kunnostus -hankkeessa. Mittaustulokset löytyvät Hiidenveden kunnostus-hankkeen verkkosivuilla olevan linkin kautta (hankkeen verkkosivut: www.hiidenvesi.fi).

Kesän 2014 aikana Hiidenveden kunnostus -hanke seuraa Hiidenveden uimaveden laatua. Automaattinen ve-denlaadun mittausasema sijaitsee Varikkaan uimarannalla. Mittauksen kohteena ovat veden lämpötila, sa-meus, happipitoisuus, johtokyky ja sinilevän biomassa. Sameuden perusteella lasketaan myös arvio nä-kösyvyydestä. Veden johtokyky näkyy sivustolla vain taulukkona, koska siinä ei yleensä tapahdu lyhyellä aika-välillä merkittäviä muutoksia.

Lue tiedote tästä (pdf).


Lähettäjä
11.06.2014
Viimeksi muokattu
11.06.2014