Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: Hiidenveden hoito- ja kunnostussuunnitelma
21.05.2012

Hiidenveden hoito- ja kunnostussuunnitelma

Hiidenveden kunnostus 2012-2015-hankkeen kunnostus- ja hoitosuunnitelman laadinnasta vastaaviksi konsulteiksi on valittu Ramboll Oy ja Jyväskylän ympäristötutkimuskeskus Ambiotica. Tarjouksia saatiin yhteensä neljä ja valinta perustui tarjouspyynnössä asetettuihin hinta- ja laatukriteereihin. Laatu oli painotettu tärkeämmäksi kriteeriksi. Ramboll Oy vastaa suunnitelman yleisosan laatimisesta ja Ambiotica ravintoketjukunnostuksen toteuttamisen suunnittelusta.

Kunnostus- ja hoitosuunnitelman laadintaan ryhdytään välittömästi. Suunnitelma on ajoitettu valmistuvaksi niin, että sen toimeenpano voidaan aloittaa vuonna 2013.

Paikallisten yhdistysten ja järjestöjen edustajat on kutsuttu yhteistyöverkoston kautta osallistumaan suunnitelman laadintaan. 

Lisätietoja

Jaana Pönni, hankepäällikkö

p. 019 323 865

Sanna Helttunen, hankesuunnittelija

p. 019 5682 967


Lähettäjä
24.09.2012