Männikön kosteikkoketju

Ongelmana vesistökuormitus

Männikön kosteikko perustettiin vuonna 2010 Hiidenveden kunnostus -hankkeessa Vihdin Kirkkojärven valuma-alueelle. Kirkkojärvi on Hiidenveden rehevöityneintä osaa. Kosteikko pidättää valuma-alueen pelloilta tulevaa sameuttavaa ja rehevöittävää kuormitusta. Kosteikkoon päätyy myös läheisen asuinalueen hulevesiä. Kartassa neliön sisällä näkyy kaksi kosteikkoallasta.

 Hiidenveden kunnostus

Ennen kunnostusta

Ennen kosteikkojen rakentamista joutomaan läpi virtasi suoristettu oja maatalousvaltaiselta alueelta. Vesi kuljetti mukanaan runsaasti ravinteita ja kiintoainesta kohti järveä.

Hiidenveden kunnostus

Kosteikon rakentaminen

Kosteikko perustettiin kaivamalla kaksi allasta joutomaa-alueelle. Alueen läpi virtaava oja tuo vettä altaisiin, joissa virtaus hidastuu, ja kiintoainesta sekä ravinteita pidättyy.

Hiidenveden kunnostus

Valmis kosteikko

Männikön kosteikkoaltaissa on hyvin rehevät olosuhteet, mikä kertoo kiintoaineen ja ravinteiden pidättymisestä. Kosteikkoketjun alemman altaan viereen on pystytetty infokyltti, jossa on lisätietoa kosteikkojen toiminnasta. Tervetuloa tutustumaan!

 Hiidenveden kunnostus