Kuivalahden kosteikko

Ongelmana vesistökuormitus

Kuivalahden kosteikko perustettiin vuonna 2014 hiidenveden kunnostus -hankkeessa Hiidenveden Kirkkojärven rannalle. Kirkkojärvi on Hiidenveden rehevöityneintä osaa. Kosteikko pidättää valuma-alueen pelloilta tulevaa sameuttavaa ja rehevöittävää kuormitusta.

 Hiidenveden kunnostus

Ennen kunnostusta

Ennen kosteikon perustamista paikalla oli tavanomaista umpeenkasvanutta ranta-aluetta. Haitallinen vieraslaji isosorsimo peitti ison osan altaasta. 

Kosteikkoalueen kaakkoispuoleinen lehtokukkula on sen sijaan luontotyyppinä arvokas, eikä sille tehty hankkeessa mitään toimenpiteitä.

Kosteikon rakentaminen

Kosteikko perustettiin kunnostamalla veneväylän ruoppausmassojen synnyttämä allas. Kosteikkoon pidättyy veden mukana tullutta lietettä. Vesi puhdistuu vielä virratessaan tiheän kasvillisuuden läpi.

Kartassa on esitetty vaaleansinisellä kaivualue ja punaisella läjitysalue. Kaivetut massat läjitettiin viereiselle joutomaalle ja pieneltä osin pellolle. Kuvassa kaivuri on työssään.

 Hiidenveden kunnostusHiidenveden kunnostus

Valmis kosteikko

Kasvillisuus valtasi nopeasti kosteikon rannat. Kosteikko voi toimia myös kasteluveden lähteenä viereisille pienviljelmäpalstoille. Altaan viereen on pystytetty hanketta ja kosteikkoa esittelevä maastokyltti, tervetuloa tutustumaan!

Hiidenveden kunnostus