Kosteikot ja altaat

Hiidenveden laajalle valuma-alueelle on laadittu koko alueen kattavat kosteikkojen yleissuunnitelmat. Kosteikkojen yleissuunnitelmissa esitetään mahdollisten kosteikkopaikkojen sijainnit ja pinta-alat.

Kosteikot ja laskeutusaltaat ovat ikään kuin luonnon omia vedenpuhdistamoita, jotka suodattavat järveen virtaavasta vedestä ravinteita, maa-ainesta ja haitta-aineita. Kosteikot ovat myös hyvin monimuotoisia luonnonympäristöjä, jotka tarjoavat suotuisia elinpaikkoja lukuisille lajeille linnuista ja kaloista hyönteisiin. Kosteikkojen merkitys tulvien tasaamisessa on merkittävä. Maatilojen läheisyydessä kosteikot voivat toimia myös kastelualtaina.

Maanomistajilla on mahdollisuus saada apua hankkeelta kosteikon suunnitteluun ja toteutukseen veloituksetta koko Hiidenveden valuma-alueella.

Tutustu yleissuunnitelmiin:

Hiidenveden lähialueen yleissuunnitelma

Vanjoen ja Sulkavanojan yleissuunnitelma

Vihtijoen yleissuunnitelma osa 1 ja osa 2

Karjaanjoen yleissuunnitelma

 

Tutustu Teho-hankkeen julkaisuun: Käytännön kosteikkosuunnittelu