Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet

Tiedotteet


RSS
23.05.2012

Hiidenveden kunnostus 2008-2011-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Hankkeen päätavoitteena oli ylläpitää ja parantaa Hiidenveden ja sen valuma-alueen sekä järven alapuoleisen vesistönosan luonnonarvoja. Pääpaino hankkeen toiminnassa oli ulkoisen kuormituksen vähentämisessä. Tehtyjen toimenpiteiden taustalla oli pyrkimys kohti pitkän aikavälin ratkaisuja vesistön tilan kohentamisessa. Hankkeessa tehdyt hoito- ja kunnostustyöt kohdennettiin koko Hiidenveden valuma-alueelle. Hanketta rahoittivat Vihti, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Uudenmaan ELY-keskus ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
06.02.2012

Vanjärven kunnostustöiden aloitus siirtyy

Vanjärven kunnostuksen ruoppaustöiden aloitusta joudutaan lykkäämään ensi talveen. Loppuvuoden runsaat sateet nostivat järven vedenpinnan korkeutta ja Uudenmaan ELY-keskuksen arvion mukaan vedenpinnan lasku ei tapahdu riittävän nopeasti, jotta alueen kaivutyöt ehdittäisiin tekemään ennen kevättä.

Arkisto

2017 (10)

2016 (12)

2015 (11)

2014 (18)

2013 (18)

2012 (14)

2011 (3)

Tunnisteet