Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet

Tiedotteet


RSS
17.08.2012

Kosteikkokartoitus valmistui - Hiidenveden lähialueelta löytyi 130 kosteikkopaikkaa

Suunnitelmaan sisältyy yhteensä 130 kosteikkopaikkaa, yhteisalaltaan 139 hehtaaria. Kohteiden pinta-ala vaihtelee välillä 0,02–28 ha ja keskipinta-ala on 1,1 ha. Suuri osa kohteista sijaitsee pienempien ojien ja norojen notkelmissa, joissa kosteikko voidaan perustaa patoamalla. Myös järven rantaluhdilla on hyviä paikkoja kosteikoille. Kosteikoista 52 on sellaisia, jotka voidaan perustaa maataloustuen avulla.
03.08.2012

Kamppailu liiallista ravinnekuormitusta vastaan jatkuu Hiidenvedellä

Pistemäinen jätevesikuormitus on hoitanut leiviskänsä erinomaisesti Hiidenveden valuma-alueella: puhdistamot toimivat hyvin ja niiden tekniikkaa ja toimintavarmuutta kehitetään jatkuvasti. Hiidenveden hajakuormituksen vähentäminen on haasteellisempi tehtävä, joka vaatii vuosikausien systemaattisen työn.
03.08.2012

Hiidenvesi mukana Järvi Hoi!- hankkeessa

Länsi-Uusimaa / Järvi Hoi -hanke on yleishyödyllinen vesienhoidon ja hoitokalastuksen kehittämis- ja yhteistyöhanke Suomessa ja Ruotsissa. Länsi-Uudeltamaalta mukana ovat Lohjanjärvi, Hiidenvesi ja Vihdin Enäjärvi.
23.05.2012

Hiidenveden kunnostus 2008-2011-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Hankkeen päätavoitteena oli ylläpitää ja parantaa Hiidenveden ja sen valuma-alueen sekä järven alapuoleisen vesistönosan luonnonarvoja. Pääpaino hankkeen toiminnassa oli ulkoisen kuormituksen vähentämisessä. Tehtyjen toimenpiteiden taustalla oli pyrkimys kohti pitkän aikavälin ratkaisuja vesistön tilan kohentamisessa. Hankkeessa tehdyt hoito- ja kunnostustyöt kohdennettiin koko Hiidenveden valuma-alueelle. Hanketta rahoittivat Vihti, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä, Uudenmaan ELY-keskus ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Arkisto

2017 (3)

2016 (12)

2015 (11)

2014 (18)

2013 (18)

2012 (14)

2011 (3)

Tunnisteet