Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: HOLA LAKE-hankkeessa tutustuttiin mystiseen vaellusankeriaaseen
17.12.2018

HOLA LAKE-hankkeessa tutustuttiin mystiseen vaellusankeriaaseen

HOLA LAKE-hankkeessa tutustuttiin mystiseen vaellusankeriaaseen
Luonnonvarakeskuksen ankeriasasiantuntija Jouni Tulonen tutustutti HOLA LAKE-hankkeen väkeä monelle mystiseen ankeriaaseen. Porlassa merkittiin, mitattiin ja punnittiin 12 ankeriasta, jotka saatetiin vael-lusmatkalleen kohti Sargassomerta. Ankeriaat saatiin tämän kevään koekalastuksissa Hiidenvedeltä ja Lohjanjärveltä HOLA LAKE Länsi-Uusimaa-hankkeessa.

Ankerias (Anguilla anguilla) on arvokkaimpia kalojamme, jos arvo määritellään kilohinnan mukaan. Ankeri-as on myös luokiteltu erittäin uhanalaiseksi sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Ankerias on ollut aina melko vähälukuinen, siksi sen istutukset Suomen vesistöihin on aloitettu yli sata vuotta sitten. Ankeriaan elämä alkaa luontaisesti Atlantin Sargassomeressä, josta se ajelehtii merivirtojen mukana Euroopan ranni-kolle, missä se pyrkii nousemaan ylös jokiin. Moni joki on kuitenkin padottu vesivoiman tuottamiseksi. Sen vuoksi ankeriaan poikasia pyydetään mm. Englannin rannikolta istutettavaksi suoraan sisävesiin. An-kerias elää ja kasvaa järvessä pari kymmentä vuotta ennen kuin se tulee sukukypsäksi ja aloittaa kutuvael-luksen takaisin Sargassomerelle. Matkallaan se kohtaa samaiset vesivoimalaitokset, jonka turbiineihin matka helposti päättyy. Tästä syystä mm. Ruotsissa siirretään jopa 60 000 ankeriasta vuodessa yläpuolelta mereen vaelluksen helpottamiseksi. Myös Suomessa Vääksynjoella on viime vuosina tehty satoja vastaa-via ylisiirtoja.

Karjaanjoella ankeriaita on istutettu mm. Lohjanjärveen ja Hiidenveteen, mutta mittavaa ylisiirtotyötä ei ole tehty. Siirtotyöhön haettiin oppia Luonnonvarakeskukselta, joka on vastannut Vääksynjoen ylisiirtojen toteutuksesta. Ankeriasasiantuntija Jouni Tulonen opasti Lohjan Porlassa, kuinka ankeriaat merkitään ja mitataan tutkimustyötä varten ennen ylisiirtoa. Ankeriaat merkitään, jotta niiden vaellusmatkan etenemi-sestä voidaan saada tietoa. HOLA LAKE-hankkeen ankeriaat päästettiin vapaaksi Pohjanpitäjänlahteen, josta niiden matkan oletetaan suuntautuvan Suomenlahden yli Viron rannikolle ja siitä eteenpäin kohti Tanskan salmia. - Aika näyttää, palautuuko HOLA LAKE-ankeriaiden merkkejä pitkän vaellusmatkan varrel-ta, jännittää hankepäällikkö Minttu Peuraniemi. Jatkossa ankeriaan matka Karjaanjokea pitkin voi olla sut-jakampi, kun voimalaitosten yhteyteen rakennetaan kalatiet. Kalateiden yhteyteen suunnitelluissa alas-vaellusrakenteissa on mietitty ankeriaankin kulkua, toteaa toiminnanjohtaja Jaana Pönni Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

HOLA LAKE Länsi-Uusimaa-hankkeessa pureudutaan järvienhoidon kalastolliseen näkökulmaan. Hank-keessa vahvistetaan paikallisten toimijoiden osallistumista järvikunnostukseen, tuetaan kotimaisen kalan käyttöä ja kartutetaan tietoa kohdejärvien kalakantojen tilasta. Hanke tarjoaa apua kalan pyyntivälineiden kuten katiskan valmistamisessa ja käytössä, kalan käsittelemisessä ja kalaruokien valmistuksessa. Hiiden-vedellä ja Lohjanjärvellä selvitetään uhanalaisen ankeriaskannan tilaa ja Vihdin Enäjärvellä vahvistetaan petokalakantaa parantamalla hauen kutuolosuhteita. HOLA LAKE Länsi-Uusimaa-hanke täydentää osal-taan yhteistyöhankkeen ”HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” tuloksia. Yhteis-työhankkeen muut kumppanit pureutuvat ulkoisen kuormituksen vähentämiseen, vesikasvillisuuden hoitoon sekä planktonyhteisöiden merkitykseen vedenlaadulle. Yhteistyöhankkeen kumppaneita ovat Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Pyhäjärvi-instituutti, Osbyn kunta Ruotsissa. HOLA LAKE Länsi-Uusimaa toteutetaan vuosina 2017–2019 ja sen paikallisena yhteistyökumppanina on Vihdin Enäjärven suojeluyh-distys Vesy ry. Hanketta rahoittavat Leader-toimintaryhmä Ykkösakseli ja Hiidenveden kunnostus-hanke.

Lisätietoa:


Lähettäjä
Maija Venäläinen
17.12.2018
Viimeksi muokattu
17.12.2018