Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: Uutta, paikallista tietoa jäteveden käsittelystä saatavilla
09.08.2013

Uutta, paikallista tietoa jäteveden käsittelystä saatavilla

Uutta, paikallista tietoa jäteveden käsittelystä saatavilla

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyn tilanteesta on hyvin vähän koottua tietoa. Esimerkiksi kunnat joutuvat turvautumaan karkeisiin arvioihin ja yleistyksiin vesihuollon kehittämistä suunnitellessaan. Tilannetta helpottamaan Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI on koonnut nk. kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortiston, josta käy ilmi 57 länsiuusimaalaisen alueen jäteveden käsittelyn tilanne. Tilannetieto on koottu vuosien 2009-2012 aikana haja-asutusalueilla tehtyjen, noin 2000 kartoitus- ja neuvontakäynnin pohjalta. Kartoitus- ja neuvontakäyntien aluekortisto on juuri julkaistu Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen, LINKKI 2012, loppuraportin liitteenä. Hankeen aikana tehtiin kartoitus- ja neuvontakäyntejä yhteensä 924 kiinteistöllä ja edistettiin monin tavoin jätevesiasiasta tiedottamista hankealueella.

Kartta Hiidenveden alueen aluekortistosta (Linkki-hanke /Luvy).


Näytä LINKKI Aluekortisto - Områdesregister suuremmalla kartalla


Lähettäjä
15.08.2013