Hiidenvesi

Etusivu :: Hiidenvesi :: Vedenlaatu

Vedenlaatu

Hiidenveden vedenlaatu vaihtelee huomattavasti järven eri osien välillä. Laajat ja syvät ulapat ovat keskimäärin paremmassa kunnossa kuin matalat lahdenpohjukat. Hiidenveden Kirkkojärvellä sekä Mustionselällä vedenlaatu on välttävä ja muualla järven alueella tyydyttävä.

Vedenlaatua heikentää erityisesti valuma-alueen ulkoinen kuormitus. Kesäaikaan Hiidenveden matalilla alueilla myös sisäinen kuormitus, eli ravinteiden vapautuminen pohjan sedimenteistä takaisin veteen, on suurta ja vaikutus vedenlaatuun paikallisesti huomattavaa.

Hiidenvedellä otetaan vesinäytteitä kuusi kertaa vuodessa. Järven kuormittajien velvoitetarkkailun hoitaa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

 

Sinilevä rehevöitymisen merkkinä

Sinilevät ovat luonnollinen osa vesiekosysteemiä, mutta voimakkaasti lisääntyessään ne voivat aiheuttaa vedenlaadun ongelmia. Leväkasvustojen massaesiintymät johtuvat ravinnekuormituksesta. Sinileviä esiintyy runsaimmillaan heinä-elokuussa ja ne näkyvät vedessä vihertävinä tai kellertävinä hippusina, tikkuina tai palleroina.

Suomessa tutkituista sinilevien massaesiintymistä noin puolet on todettu myrkyllisiksi. Myrkyllisyyden voi selvittää laboratorion toksisuustesteissä. Sinilevien myrkyt voivat aiheuttaa ihottumaa, silmäoireita, nuhaista oloa ja vatsavaivoja. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratoriossa tutkitaan ranta-asukkaiden, vesillä liikkujien ja muiden asiakkaiden vesinäytteistä myös sinilevät. Järviwikiin voi lisätä omia levähavaintoja ja seurata leväennusteita.

 

Lisätietoja:

Hiidenvesi – Vesientila.fi

Tietoa Hiidenveden uimarannoista Vihdissä

Ympäristöhallinnon sivut: vesistöjen laatuluokitus ja levätilanne

Järviwiki

Kirjallisuuslista