Hiidenvesi

Etusivu :: Hiidenvesi

Tietoa Hiidenvedestä

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km2) ja tärkeä virkistysalue aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa. Hiidenvesi kuuluu Karjaanjoen vesistöön ja sen valuma-alue on 935 km2. Järvi koostuu useasta vesialtaasta, jotka poikkeavat hyvinkin paljon toisistaansekä perusominaisuuksiltaan että vedenlaadun suhteen. Neljä pääallasta ovat Kirkkojärvi, Mustionselkä, Nummelanselkä ja Kiihkelyksenselkä.

Hiidenvesi

Hiidenveden vedenlaatu on tyydyttävä, ja järvi on voimakkaasti ulkokuormitteinen. Järveen siis tulee kiintoainetta ja ravinteita enemmän, kuin sieltä poistuu. Ranta-asukkaita ja muita virkistyskäyttäjiä kiusaavat ajoittain voimakkaat leväkukinnat. Hiidenvesi on luontaisesti savisamea. Lisätietoja Hiidenveden tilasta: www.vesientila.fi 

 

Hiidenveden Vihdin puoleissa osissa on voimassa vesiskootterikielto.

Karttoja Hiidenvedestä.

Julkaisuja ja kirjallisuutta Hiidenveteen liittyen.

Hiidenvedellä toimii järven suojeluyhdistys.